در حال بارگذاری...

 • هانی منصور نژاد

  دکترای معماری، دانشگاه شهید بهشتی

  فوق لیسانس معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

  لیسانس معماری، دانشگاه شهید بهشتی

  فارغ التحصیل دورهء عالی مدیریت پروژه و ساخت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

   

  سوابق حرفه ای:

  1. برگزاری اسکیس طرح توسعه حرم حضرت شاهچراغ (ع)، دفتر فنی دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰٫
  2. کارشناس ارشد بخش طراحی پروژه طرح توسعه حرم حضرت شاهچراغ (ع) دفتر فنی دانشکده معماری، دانشگاه                 شهید‌بهشتی ۱۳۹۰٫
  3. کارشناس طرح در پروژه طرح بهسازی حرم امامین جوادین(ع) و مسجد صفوی در کاظمین، دفتر فنی دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸٫
  4. کارشناس طراحی و جانشین مدیر پروژه در پروژه طرح بهسازی حرم حضرت مسلم (ع)، دفتر فنی دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸٫
  5. کارشناس طرح و ناظر مقیم در پروژه طرح بهسازی حرم حضرت مسلم (ع)، نجف– دفتر فنی دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی کوفه و نجف- خرداد و تیر ۱۳۸۸٫
  6. کارشناس طرح و جانشین مدیر پروژه طرح مقاوم سازی حرم امامین عسگریین (ع)، دفتر فنی دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸٫
  7. کسب مقام هفتم مسابقه بین المللی مرکز تجارت صنایع ملی در بین ۷۰۰ شرکت کننده.
  8. طرح منتخب اجرایی مسابقه بین المللی مرکز تجارت صنایع ملی.
  9. کسب طرح شایسته تقدیر سومین مسابقه ملی معماری ( یادواره استاد پیرنیا ) در بین ۲۰ شرکت کننده.