در حال بارگذاری...

  • طراحی شهری | معماری

    مجموعهء اقامت موقت و بارانداز

    ار مجموعهء توسعهء غربی حرم مطهر علوی

    این مجموعه برای اقامت کوتاه مدت و ارزان قیمت زوار طراحی شده است. در غرب مقام امام زین العابدین علیه السلام و مشرف به بحر نجف (دریاچهء نجف) شیب تندی با اهاتلاف ارتفاغی حدود بیست متر قرار دارد. این شیب که در حقیقت دامنهء غربی تپه های نجف است، از موقعیت ممتازی به لحاظ دید طبیعی و نزدیکی به حرم مطهر برخوردار است. همچنین شیب موجود باعث میشود تا مستحدثات این محدوده پایینتر از افق شهر قدیم و مجموعهء حرم قرار گرفته و دید از بالا را نیز مخدوش نکند . کاربریهای در نظر گرفته شده برای این مجدوده عبارت از پارکینگ طبقاتی زوار در زیر زمین ، واحدهای اقامتی ارزان قیمت در طبقات همکف و بالاتر،میدان و بارانداز(ترمینال) ورودی زوار در طرفین آن.مسیر وصول به میدان پشت مقام نیز به صورت باغی پلکانی طراحی شده و زوار را در سایهء درختان نخل، تا نقطهء آغاز زیارت-یعنی مقام امام زین العابدین ع- همراهی میکند.
    واحدهای اقامتی این مجموعه جهت پاسخگویی به نیاز اقامتی زوار نجف و کربلا و با توجه به فرهنگ “بیتوته” در نزدیکی حرمهای مقدس طراحی شده است.