در حال بارگذاری...

 • مرمت

  مرمت و احیای خانه‌ی دجیلی و زمینهای مجاور

  محله حویش –یکی از محلات چهارگانه نجف قدیم- در سمت جنوب غربی شهر قرار دارد. محور اصلی این محله بازار حویش است که محله را به دو قسمت تقسیم می کند، در سمت جنوبی سوق الحویش، فضای بازی درمقیاس محله، موسوم به فضوه حویش قرار گرفته است.
  خانه “دُجِیلی” و دو قطعه زمین خالی بزرگ در کنار آن، در لبه شمالی فضوه حویش قرار دارد. این خانه که در حال حاضر در تملک تولیت حرم مطهر قرار دارد، با توجه به محل قرارگیری، بسیار مناسب استفاده جهت برخی نیازهای حرم می باشد. نیازهایی مانند مهمانسرای VIP و سالن همایشها که با دسترسی مناسب به خارج شهر، حتی در مواقع پیک جمعیت زیارتی نیز قادر به ارائه خدمات خواهند بود.
  علاوه بر این، موقعیت خاص خانه و قرار داشتن در کنار مرکز محله، که بسیار در دید بوده و محل توجه می باشد، موجب می شود تا در صورت اجرای الگویی صحیح از مرمت و احیا، در ترویج فرهنگ صحیح و روشهای مناسب کار در بافت تاریخی نقش ارزنده ای ایفا نماید.
  خانه دجیلی به شکل U بوده و دارای دو حیاط است که عناصر فضایی و معماری مختلفی را شامل می شوند. به نظر می رسد این خانه در دو دوره مختلف ساخته یا تعمیر شده باشد، برای مثال اسلوب معماری بخش شرقی با بخش های شمالی و جنوبی متفاوت است و ارسی جنوبی سمت راست قدیمی تر از ارسی سمت چپ است. زیرزمین اول در سمت شمالی، به طور یکپارچه در طبقه زیرین هر دو بخش واقع شده است. زیرزمین دومی نیز در طبقه پایین زیرزمین اول قرار دارد.