در حال بارگذاری...

  • مذهبی

    مدرسه‌ی حرم مطهر علوی

    از طرح توسعهء غربی حرم مطهر علوی

    این مدرسه به همراه ساختمانهای آمفی تئاتر و مراکز تحقیقات،  به جهت تغییر برنامه فیزیکی کل طرح توسط کارفرما، از مجموعهء توسعهء غربی حرم مطهر علوی حذف گردید.

    [/su_custom_gallery]