در حال بارگذاری...

 • معماری

  ویلای هشت بهشت

  معمار مسؤول: روح الله موحدی

  این ویلا در زمینی به مساحت هزار مترمربع در  هشت بهشت دماوند طراحی شده است.
  شیب این زمین که به سمت نمای دشت چنوبی کشیده شده است، دستمایهء طراحی اولیه در سایت قرار گرفته است 
  ورودی زمین در سمت شمال و در بالای شیب واقع شده و ساختمان نیز نزدیک به ورودی و در بالای شیب قرار دارد. جلوی بنا و در سمت جنوب صفهء مسطح طویلی گسترده شده که مانند قایقی در دریای درختان سیب باغ پیشروی کرده است. به ترتیبی که انتهای صفه نزدیک به دو متر از سطح باغ بالاتر قرار گرفته و در تاج درختان سیب واقع میشود. بدین ترتیب میوه های درختان در دسترس قرار گرفته و منظره و احساس بدیعی پدید میآورد.

  خود عمارت نیز در سه طبقه طراحی شده و بر صدر باغ و صفه جای گرفته است.
  طبقهء میانی (همکف) ورودی و فضاهای جمعی و نیز یک سوئیت مهمان را در خود جای داده و در محور باغ صفهء کوچکتری را شامل میشود که متصل به فضای نشیمن محل تجمع فضای باز ویلاست.
  طبقهء فوقانی را اتاقهای خواب و ایوان/مهتابی زیبایی را در میان و رو به باغ تشکیل میدهند.
  طبقه زیرین نیز شامل فضای استخر و سالن ورزش و حوضخانهء دنج و دلبازی در جلوست که نیم طبقه پایینتر از صفهء بزرگ قرار گرفته اند.

  این بنا تمرینی در تلفیق و جمع کردن کیفیتهای معماری سنتی ایرانی و مزایای معماری معاصر جهانی بوده. بدین منظور در کیفیات فضای درونی الهام گرفته از الگوهای اصیل خانهء ایرانی و در نما و طراحی داخلی منطبق با معیارهای معماری معاصر است.