در حال بارگذاری...

 • طرح و تکوین؛

  مجری پروژه های ساختمانی، شریک کاری در پروژه های طراحی و “طرح و اجرا”

   

  صورت و معنا؛

  طراح و تولید کنندهء تزئینات و مبلمان معماری ایرانی

  خشت اول؛ 

  عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی و مشاور حقوقی شهرسازی

  نقش مانا؛

  طراح و مجری تزئینات فضاهای مذهبی و معماری ایرانی

  خانهء تراب؛

  مجری پروژه های مرمتی

  گوشه؛

  طراحی صنعتی، مبلمان معماری و گرافیک

   

  Solarchvision؛

  مشاور در تحلیل انرژی خورشیدی و طراحی همساز با اقلیم

  مدیران۲۱؛ 

  مشاور در مهندسی سیستمها و خدمات مدیریت